Điều cốt lõi là doanh nghiệp phải bắt nhịp được với thị trường, đưa ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng mua sắm của người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Thành Phương, TGĐ Kangaroo chia sẻ sức mua giảm sút là điều nguy hiểm nhất đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh.