Giới thiệu tập đoàn

“Không đối đầu mà luôn đi trước đón đầu” là tiêu chí trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh của Kangaroo. Chính vì vậy, sau 15 năm, Kangaroo vẫn luôn giữ vững vai trò dẫn dắt thị trường bởi sự sáng tạo đột phá, đầu tư bài bản từ nghiên cứu, ứng dụng tới sản xuất. Với khát vọng chinh phục, Kangaroo hướng tới trở thành tập đoàn kinh tế đa quốc gia dẫn đầu trong khu vực…

Chi tiết
  • CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN
  • NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG
  • VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
  • TẦM NHÌN SỨ MỆNH TẦM NHÌN SỨ MỆNH
  • HỎI ĐÁP HỎI ĐÁP
  • KANGAROO VỚI CỘNG ĐỒNG KANGAROO VỚI CỘNG ĐỒNG