• quạt phun sương chọn sao cho đúng_1
  • 23/05/14
    5815 Lượt xem
  • Quạt phun sương, chọn sao cho đúng?
  • Để chống lại cái nóng nực thường xuyên ở mức 40 độ, nhiều người đã chọn giải pháp giải nhiệt bằng cách trang bị thêm…

Trung tâm kỹ thuật KANGAROO