• 15/08/17
  1799 Lượt xem
 • Kangaroo attends the Vietnam – Laos Expo 2017
 • This is an important socio-economic and political activity, which aims at consolidating and strengthening the friendship and solidarity between the people and army of Vietnam…

 • Khuyến mãi ''khủng'' cho chị em dịp 8/3_2
 • 28/07/17
  9218 Lượt xem
 • Kangaroo’s Crazy Sale on Women’s Day 3/8
 • The Kangaroo’s Crazy Sale program “9.000 VND for a Hi-class polished inox cookware set” is probably one of the most shocking sales on Women’s Day…

 • 24/07/17
  2548 Lượt xem
 • Chính sách bảo mật thông tin
 • Sự bảo mật thông tin của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao thời gian bạn dành…

 • 02/03/17
  8034 Lượt xem
 • Liên tiếp khách trúng vàng của Kangaroo
 • Mới triển khai chương trình chưa được 1 tháng nhưng đến nay nhưng chương trình “Xuân Sang đón vàng 2017 của Kangaroo đã liên tục…

Trung tâm kỹ thuật KANGAROO