• 28/07/17
  1101 Lượt xem
 • Big promotion at Kangaroo when shopping online
 • With the program “Beautiful day, double fortune”, customers will have the opportunity to enjoy up to 49% off promotion and receive many attractive gifts. Kangaroo…

 • 02/03/17
  874 Lượt xem
 • EXCITEDLY WELCOME NEW YEAR WITH KANGAROO
 • The program “welcoming new year with gold 2017” is the special consumption stimulation of Kangaroo for the consumers nationwide, from 11 November to 27 January…

 • 13/12/16
  842 Lượt xem
 • Clean water protects the teacher’s health
 • “Nước sạch để bảo vệ sức khỏe của giáo viên” là một chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho giáo viên và cán…

Customer Support Center KANGAROO